domingo, 23 de septiembre de 2007

lunes, 3 de septiembre de 2007

BIGFATE


LOIS PEREIRO

THE FLOWERS OF FRIENDSHIP FADED
FRIENDSHIP FADED

Presentimos as horas do vrao
vivir de día
os futuros soños fríos
de amenceres de lúa con armarios transparentes de ollos fríos
asesinos de princesas durmidas
en moreas de bebidas inocentes
reises da explosión solitaria
nun día escuro do país acusados de querer ser
ananos e vivir na herba
apuntándovos coa morte en decadencia
dende o día do viaxe
ou fuxida sentimental
oubeando (a chamada do bosco que se me escondía)
o sonido
de senso desesperado
o sonido tráxico.


O éstase
en sorrisa vendo
como Piedad matabas aquil buraco escuro con forma de crime
onde o silenzo ule
a tormenta nostálxica e neurótica
(un centro neurótico pro
cun límite marcado nalgún sitio)
e non era a primeira vez
que o suicidio voaba no ceo da última paisaxe
Mary (buked and scorned)
xa o tiña visto
no ceo de California.

Poemas para unha loia. Espiral Maior. 1997