lunes, 10 de mayo de 2010

HUMAN RESOURCES

Unha das primeiras incursións avantehermeticas dentro da cor, reciclando un vello debuxo en blanco e negro xa aparecido por aqui.


1 comentario:

Claudia Lawrence dijo...

Hi, good snap & nice blog, i will visit ur blog regularly, i think u should go for this link to increase visitor. BTW keep posting & happy blogging.